Voor het regelexamen zijn deze week de volgende kandidaten opgegaan.
Cees Jansen, Hilbert Lieshout, Herman de Jager en Marie-Louise Paumen.
Ze zijn allen geslaagd.

Gefeliciteerd!