Q kaart lopen met een marker (Bron NGF)

• In een qualifying ronde moet de speler handelen volgens de golfregels en de plaatselijke regels van de golfclub. De marker moet erop toezien dat de speler de golfregels juist toepast.
• De marker moet samen met de speler het aantal slagen per hole tellen. De marker noteert op elke hole de bruto score van de speler.
• De speler moet de qualifying score zo snel mogelijk (digitaal) inleveren, maar in elk geval voor middernacht van de dag waarop de ronde gespeeld is.
• De marker moet de score (digitaal) goedkeuren, bij voorkeur voor middernacht van de dag waarop de ronde gespeeld is. Alleen dan kan de score meegenomen worden in de bepaling van de PCC (de Playing Conditions Calculation, waarmee de dagscore gecorrigeerd kan worden voor de specifieke weers- en baangesteldheid van die dag).
• Als de marker het niet eens is met de score van de speler, dan mag hij/zij de score niet goedkeuren. Voor dit soort gevallen en voor andere gevallen moeten de speler én de marker voor iedere handicapcommissie traceerbaar zijn, zodat de handicapcommissie de marker en/of speler kan benaderen.

Bij clubwedstrijden is de wedstrijdcommissie geautoriseerd om als marker op te treden. Voor andere Q-kaarten dringen we eropaan om de Golf.nl app te gebruiken in plaats van Proware, want in Proware wordt de marker niet voldoende ondersteund. De NGF tracht nog dit jaar op dit punt verbetering van Proware (en andere clubsoftware) af te dwingen.
Als er binnen 48 uur geen ‘marker approval’ voor een score is, wordt deze geautomatiseerd door de NGF op non-q gezet. Dit is niet terug te draaien. De beste oplossing is dat de golfer de score opnieuw indient. De marker krijgt opnieuw een bericht met het verzoek om de score goed te keuren. De golfer kan de marker desnoods bellen of mailen met het verzoek om naar zijn/haar berichten te kijken en de score goed te keuren. Want een niet goedgekeurde score betekent dat de golfer niet een volgende qualifying score kan inleveren.