Als lid van een golfclub ontvang je een NGF-pas met de naam van jouw club en jouw handicap. Deze digitale pas vind je in de app GOLF.NL, of op mijn.golf.nl. De digitale pas laat meteen na een qualifying ronde de nieuwe handicap zien. De digitale pas heeft een barcode en QR-code die gebruikt kunnen worden voor het kassasysteem, het registreren van een golfronde en andere toepassingen op golfclubs.
In 2021 krijgen alle golfers alleen nog automatisch een digitale NGF-pas en niet meer een plastic pas. Wil je om bepaalde redenen toch een plastic pas, dan moet je die voor 15 december bij je club aanvragen.

In aanloop naar de invoering van het Wereld Handicap Systeem (WHS) in 2021 toont je NGF-pas niet alleen jouw EGA-handicap maar ook je nieuwe WHS-handicap die je op dat moment zou hebben.

Met ingang van 2021 zal op je digitale NGF-pas zowel je GSN-nummer als je NGF-nummer worden getoond. GSN=Golf Service Nummer. Iedere speler heeft één GSN-nummer. Het GSN-nummer begint met “NL”. Daarnaast heeft iedere golfer per golfclub één NGF-nummer. Als je lid bent van twee clubs, dan heb je dus twee NGF-nummers en zie je op de app twee NGF-pasjes. Het NGF-nummer zou je kunnen beschouwen als je clubnummer en je GSN-nummer als je individuele nummer. Jouw handicap, scores en andere historistische data worden opgeslagen onder het GSN-nummer.
Van 16 december tot 1 maart zitten we in de overgangsperiode. In 2021 wordt zowel je NGF- als GSN-nummer getoond op je digitale pas.
De digitale NGF-pas is ook geldig in het buitenland.
Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app Golf.nl wilt laten zien.
Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig.

De Regel en Handicap Commissie