Ter herinnering nogmaals aandacht voor onderstaand bericht. Op dit moment zijn er onvoldoende aanmeldingen. Als dit 15 februari nog zo is, gaan deze cursussen niet door.

Zoals jullie weten hangt er in het clubhuis een Automatische Externe Defibrillator (AED). Veel leden hebben zich de afgelopen jaren al bekwaamd in het reanimeren en het gebruik van deze AED. Omdat de toepassing van een AED alleen zinvol én effectief is als men direct kan reanimeren wanneer iemand plotseling bewusteloos raakt door een hartstilstand, is het dus van belang dat genoeg mensen zich deze vaardigheid eigen maken.

Omdat er signalen uit de club komen dat er weer belangstelling bestaat voor een reanimatietraining hebben we onze instructeur Wim Valkenburg bereid gevonden om deze cursus van 3 uur te verzorgen, en wel op maandagavond 6 maart en/of maandagavond 13 maart van 19:30 uur tot 22:30 uur in clubhuis ’t Hout. Bij voldoende belangstelling kan ook een herhalingstraining geregeld worden die 2 uur duurt. Er is per instructieavond plaats voor max. 9 deelnemers. De kosten zijn €11,00 plus eventueel de kosten van een instructieboekje.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 15 februari aanmelden bij ondergetekende via onderstaand formulier of een e-mail aan bijlsmat@kpnmail.nl met opgave van welke avond men beschikbaar is en of het een eerste of een herhalingscursus betreft en of men belangstelling heeft voor een instructieboekje van de Nederlandse Hartstichting.

Tiede Jan Bijlsma