Afgelopen week was onze club uitgenodigd bij een afsluitend congres van de WUR-PPS (Plant Productie Systems) over het onderzoeksthema grasvelden, klimaat en biodiversiteit.
De volgende onderwerpen werden gepresenteerd:
1. rechtstreeks meten van droogtestress bij gewassen
2. voordelen van bloemrijk grasland op de fairway voor insecten, vogels, bodem en management
CO2 opslag in gezonde bodem,
3. meting hitteverschillen (afnemend) tussen kunstgras, tegels, sportgras, parkgras en bloemrijk
grasland, schaduw van struiken en bomen
4. voordeel van Rietzwenkgras in grasmengsel ten gunste van betreding, droogte tolerantie en
vochtopslag,
De NGF is onder meer partner in dit onderzoek. John nam in de discussie het woord om onze activiteiten op de Zoom toe te lichten. Waar we met de biodiversiteit bezig zijn nemen we de facto het verdere onderhoud over. Belangrijk in deze aanpak is een nauwe samenwerking met de gemeente en de andere clubs op de Zoom.

Fons Jaspers

Op de foto: Een zomerse blik op de green van 1