Zoals iedereen die regelmatig op de baan is wel heeft gemerkt, liggen de greens er helaas niet zo bij als we zouden willen. Onze greenkeeper (firma de Ridder) doet wat hij kan, maar er zijn een paar specifieke omstandigheden die dit veroorzaken. Het leek ons goed de leden daarover te informeren.

De greens hebben te maken met een zeer droog voorjaar, we hebben de pech gehad dat het beregeningssysteem bij de opstart van het seizoen gehaperd heeft. Intussen is de vochttoestand in de greens weer hersteld en doen de extra bemesting-giften hun werk: de greens zijn herstellende.

Helaas heeft de mount (verhoging) op de green van hole 2 door de langdurige droogte wel schade ondervonden. Deze mount wordt tijdelijk niet gemaaid om het resterende gras ter plaatse goede herstelkansen te bieden. Op korte termijn worden de greens belucht, waarbij propjes gras worden uitgenomen (het ‘holbeluchten’). Hierna worden de greens doorgezaaid met nieuwe graszaad en volgt een bezandingsronde. De verwachting is dat de resterende open plekken op de greens dan goed zullen herstellen. De kapotte plek op de green van hole 2 wordt extra bijgewerkt met de hand.

John de Kort, voorzitter baancommissie