Golfen is naast een sportieve activiteit vooral ook de beleving buiten in de natuur. Daarvoor wordt de baan in zo goed mogelijke staat gehouden, maar hebben we ook de intentie om accenten aan te brengen die de beleving van het golfen verhogen. Als senioren golfclub met ruim 400 leden, op de Zoom in Wageningen, delen we met vier andere sportverenigingen, te weten twee voetbalclubs, een softbalclub en een rugbyclub, het sportpark. Het unieke is dat we als verenigingen van elkaars velden gebruik maken: time-sharing. Dit blijkt vaak lastig genoeg te zijn, maar op het gebied van de natuurlijke inrichting lijken we elkaar aardig te kunnen vinden.

Vanwege het karakter van de velden, gladde speelvelden met sportgras waarop geen andere begroeiing wordt toegestaan, is er in biologisch opzicht sprake van een monocultuur. Dit betekent dat er geen natuurlijke balans is tussen flora en fauna wat het ontstaan van plagen, zoals bv engerlingen en de eikenprocessierups, in de hand werkt zeker omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet gewenst is, nee absoluut wordt afgewezen.

In overleg met de verenigingen zijn plekken uitgezocht waar de natuurlijke begroeiing kan opkomen en waar verschillende soorten heide, struiken en boompjes kunnen worden gepland om de natuurlijke elementen te versterken. Hiertoe hebben we het voornemen om meerdere inheemse soorten als o.a. hazelaar, meidoorn, ribes, vlinderstruiken te gaan aanplanten. Voor meer variëteit, maar ook waar nodig voor visuele begeleiding en om de kwetsbare greens te beschermen tegen het sportgeweld van buiten.

Ook is de intentie uitgesproken om de bomenlaan langs de clubgebouwen beetje bij beetje te verjongen en te variëren. Met het aanplanten van begroeiing tegen diverse afzettingen (hekken), het gebruik van sedum op de daken en het herintroduceren van heide, willen we de biodiversiteit op termijn versterken. Hiermee proberen we van dit park ook een ruimte te maken waar genoten kan worden van golf in de natuur.

Tekst John de Kort
Foto’s Hans de Kreek, Fons Jaspers