Voor mensen die gebruik willen maken van de handicart volgt hier het rekeningnummer voor de betalingen.

Rek.nr.: NL56RABO0121333728  t.n.v. Wageningse Golfclub, te Wageningen, Ovv : commissie Stichting Handicart