Natuur(lijk) voorbereiden op toekomstig beheer golfbaan

In 2019 is de baancommissie begonnen met het, waar mogelijk, uit de baan verwijderen van onnatuurlijke zaken (o.a. oude afslagmatten) en het inbrengen van houtsnippers als bodembedekking voor paden. Ook in 2019 werden we geconfronteerd met de enorme overlast van de eikenprocessierups.
Aan de bestrijding werd begonnen met het plaatsen van mezenkastjes.

Nader onderzoek leerde ons dat de biologische monocultuur van uitsluitend voetbalvelden dit soort plagen in de hand werkt. Dit bracht ons tot het inzicht dat we meer biodiversiteit moesten creëren. Dit inzicht sloot naadloos aan bij het beleid dat de NGF (Nederlandse Golf Federatie) inmiddels voor alle banen had ontwikkeld in het plan Green Deal. In dit plan wordt het gebruik van pesticiden uitgebannen en moet de natuur leidend zijn bij het baanonderhoudsplan van de club.

Om nu te zien wat voor begroeiing er in potentie al voorhanden is in de velden, zijn we gestart om groenstroken rond de greens tot ontwikkeling te laten komen. In aanvang hebben we ons niet gerealiseerd dat we de toegang (corridor) tot de green daarmee afsloten, daarom zijn deze corridors nu aangebracht.

Komende tijd gaan we bezien hoe we de overgangen nog geleidelijker kunnen laten verlopen. Tegelijkertijd werken we aan een totaalplan, in samenspraak met gemeente en de overige verenigingen, om meer begroeiing en daarmee diversiteit in de baan te krijgen waarmee ongewenste plagen kunnen worden teruggedrongen en de baan meer het aanzien krijgt van een heuse golfbaan.

John de Kort, voorzitter baancommissie

Foto’s: Hans Kreek