Het opiniestuk van mij (Hetty Visser) over de intensieve beregening van de sportvelden op de Zoom was aanleiding voor Jaap Dirksen, Uitvoerder buitensport, om een uitgebreide uitleg te sturen over de argumentatie over deze beregeningswijze. Door deze uitleg is duidelijkheid gekomen over het waterbeleid in deze zaak, en is het opiniestuk van de website verwijderd.

Hierbij de inhoud van zijn email:

De reden van het beregenen van de sportvelden op dit moment is, dat de velden in juli allemaal opnieuw doorgezaaid zijn. Dat betekent dat als er net opnieuw gezaaid is, dit gras nog géén wortel heeft waardoor het van het grootste belang is de velden goed nat te houden, anders verdroogt alles.

Om een juiste grasmat te krijgen hebben de velden met deze droogte zeker 25 mm water per week nodig, dit ook om de diepere bodemlagen vochtig te krijgen en zo de wortel te stimuleren naar beneden te gaan.
Op deze manier voorkom je dat de plant erg droogtegevoelig blijft en komen we tot een stevige zode.
De sportvelden dienen bij aanvang van het seizoen weer speelklaar te zijn.

Verder kan ik met zekerheid zeggen dat er niet nutteloos met het water omgegaan word, omdat teveel beregenen een oppervlakkige beworteling veroorzaakt, wat dus erg speelschade gevoelig is.

Op dit moment is er een verbod op het beregenen met oppervlakte water, in de Gemeente Wageningen word er alleen met grondwater beregend.
Op de site van waterschap Vallei en Veluwe kunnen jullie alles over dit verbod vinden.

Met vriendelijke groet,​

Jaap Dirksen, Uitvoerder buitensport