Onlangs hebben we weer klachten gekregen van de buren over ballen in de tuin. Een van de buren heeft hierover contact opgenomen met de gemeente. Samen met de gemeente hebben we een gesprek gehad met de buren om de situatie te bespreken. Hoewel het aantal ballen in de tuinen door de genomen maatregelen is afgenomen, is er nog steeds sprake van onveilige situaties. De genomen maatregelen blijken dus nog onvoldoende resultaat te hebben. Bijkomend risico is dat er sinds een paar jaar hele kleine kinderen in de tuin spelen. In overleg met de gemeente hebben we de firma de Ridder gevraagd een aantal mogelijke oplossingen uit te werken.
• Het naar voren verplaatsen van de afslag hole 8
• Het aanbrengen van hoge netten (met kleine openingen, zodat er geen ballen doorheen kunnen) tot aan de hoek bij de sequoia
• Het plaatsen van een hoge hindernis, zodat de bal altijd iets naar links moet worden gespeeld en dus onmogelijk strak langs de ballenvangers kan worden gespeeld.
Met deze voorzieningen moet ook worden voorkomen dat, indien de tweede slag geslagen wordt vanaf het ‘korfbalveld’, de bal alsnog in een van de tuinen terechtkomt.
Uitwerking van bovenstaande wordt besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarna volgt nadere informatie.

Met vriendelijke groet,
Pieter Oosterveld