Nu de velden zacht en modderig zijn, gelden de golfregels die in de winterperiode toegepast mogen worden.
De tijdelijke plaatselijke regel “Bal schoonmaken” kan in Wageningen worden gebruikt voor alle holes, met uitzondering van het kunstgrasveld.
De regel luidt: Als de bal van een speler in de baan ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).