Wanneer ligt een golfbal in de bunker?
Het is belangrijk om te weten wanneer een golfbal in een bunker ligt voordat u gebruikmaakt van de regels voor een bunker. Een golfbal ligt in een bunker als de golfbal op het zand ligt binnen de grenzen van de bunker. Als de golfbal binnen de grenzen van de bunker op een los natuurlijk voorwerp, los obstakel, abnormale baanconditie of integraal deel van de baan ligt, dan ligt de golfbal ook in de bunker. Ligt de golfbal op een stuk gras of grond binnen de grenzen van de bunker en dus niet op het zand, dan ligt de golfbal niet in de bunker. Als het om een stuk grond gaat waar normaal gesproken het zand van de bunker had moeten liggen, dan ligt de golfbal wel in de bunker.
Zie de onderstaande afbeelding voor verheldering.

In een bunker is het toegestaan om losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels weg te halen.
Voorbeeld: Bal ligt op een scorekaart (los obstakel). Plek onder de bal markeren, je haalt de bal en de scorekaart weg en vanaf de gemarkeerde plek (referentiepunt) mag je binnen een clublengte droppen. De bal mag worden schoongemaakt. De bal mag worden vervangen.

Het zand in de bunker raken
In de oude golfregels was het niet toegestaan om het zand in de bunker op enige wijze aan te raken voor de slag. De golfregels in de bunker worden een stuk soepeler en het is niet meer verboden om het zand aan te raken zolang u als golfer geen voordeel haalt uit deze actie. Hiermee wordt bedoeld dat u niet de conditie van het zand mag testen of dat u de ligging van de bal mag verbeteren. U mag uw uitrusting wel gewoon in de bunker zetten of u mag op een golfclub leunen in de bunker om te rusten of om uw stabiliteit te bewaren. Het blijft wel belangrijk dat u het zand niet met uw golfclub vlak voor of direct achter de golfbal raakt tijdens de oefenswing of tijdens de backswing van de slag.
Video: verwijderen van losse voorwerpen en het zand raken

Abnormale baancondities en een onspeelbare bal in een bunker
Abnormale baancondities mogen in een bunker zonder straf ontweken worden. Nieuw hierbij is de mogelijkheid dat u met één strafslag buiten de bunker dropt. Een uitgebreide toelichting hierover is te vinden in het artikel ‘Gaten, obstakels en tijdelijk water zonder straf ontwijken’.
U kunt nu een bal onspeelbaar verklaren in een bunker en deze met twee strafslagen buiten de bunker droppen. De standaard opties voor het onspeelbaar verklaren van een bal in de bunker blijven hetzelfde. Hoe dit precies werkt is te lezen in het artikel ‘Het droppen volgens de nieuwe regels’.

R H commissie
Loes Herweijer