Er heerst nogal wat onduidelijkheid omtrent de vaststelling van de Baanstatus.
Wie bepaalt wanneer de baan gesloten moet worden?

De gemeente kan besluiten het sportpark geheel of gedeeltelijk te sluiten.
Vanuit de WGC kan de baancommissaris de golfbaan geheel of gedeeltelijk sluiten in geval van mist, vorst, of andere uitzonderlijke (weers)omstandigheden. Vanwege het ontbreken van dagelijks beheer is deze bevoegdheid ook toegekend aan de pro, die bij gelegenheid de baancommissaris daarvan direct op de hoogte stelt.
In alle voornoemde gevallen wordt in Proware hierover gecommuniceerd.
U vindt daar altijd de actuele baanstatus.

John de Kort, baancommissaris