Op donderdag 11 januari vond de Algemene Ledenvergadering plaats, met een mooie opkomst.

Het bestuur nam plaats, voor het laatst in de ‘oude’ bezetting.

Peter Oomens nam afscheid als voorzitter, en heette Alexander Mueller welkom als nieuwe voorzitter van de WGC.

Hommo Huisman trad terug als voorzitter van de Regel en Handicap Commissie, hij haf het stokje over aan Maarten de Gee.

Hommo blijft wel lid van deze commissie.


Met het bestuur in de nieuwe samenstelling achter de tafel werd vooruit gekeken naar wat een lustrumjaar voor de club is: het 35 jarig jubileum. Plannen zijn er om in dit kader veel ‘fun’wedstrijden te organiseren. Folders met informatie hierover werden rondgedeeld, en zijn in het clubhuis te vinden.

Foto’s: Astrid de Baets