Een golfbal kan een grote snelheid ontwikkelen en daardoor een gevaar voor anderen worden.
Als je bal onverhoopt niet in de richting gaat waarin je gemikt hebt en je verwacht dat hij andere spelers zou kunnen raken, ben je verplicht luid en duidelijk ‘FORE!’ te roepen. Dit is het internationale signaal voor alle spelers op een golfbaan dat er een bal verkeerd is gespeeld en dus een gevaar kan veroorzaken.

Nu er groot onderhoud aan de baan wordt gepleegd, is de afslag van hole 1 verplaatst naar de onderkant van het talud. Als je afslaat, en je bal zwaait af in de richting van de driving range, roep dan vooral FORE! om ongelukken te voorkomen.

Ben je op de driving range? Wees dan bedacht op mogelijk afzwaaiende ballen van hole 1 en buk en bedek je hoofd als je iemand ‘FORE!’ hoort roepen.

Zo houden we het veilig voor iedereen in de baan.

Theo Lemstra, voorzitter baancommissie