Tijdens de ALV kwam de Eikenprocessierups ter sprake. Veel golfers ondervinden last van deze dieren. Men was dan ook enthousiast over de door ons zelf te nemen maatregelen als bestrijding hiertegen. Nestkastjes voor mezen, en hun leefmilieu verbeteren door de schrale ondergroei van de bosranden te verrijken met (krenten)struiken en bloemen.
We beginnen met nestkastjes voor de mezen, die graag rupsenlarven eten. De nestkastjes worden over het hele terrein verspreid opgehangen, met name bij de greens en afslagpunten. Op het voorstel van Frans tijdens de ALV om een crowdfundings-actie te beginnen, waarmee mensen een bijdrage kunnen leveren aan dit project, werd enthousiast gereageerd.
Donaties hiervoor zijn welkom: €10 op rekening van de golfclub IBAN:
NL56 RABO 0121 3337 28 t.n.v. de Wageningse Golfclub o.v.v. ‘vogelhuisje(s)’.

Maar uiteraard kan men ook nieuwe of gebruikte nestkastjes afgeven in het clubhuis.

John de Kort
Fons Jaspers