Hier volgt nog een regel over hoe te handelen bij abnormale baanomstandigheden.

Ontwijken als je bal in het algemene gebied ligt
Als je bal in het algemene gebied ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid in de baan, mag je die belemmering zonder straf ontwijken door je oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen zoals weergegeven in afbeelding 16B

AFBEELDING 16.1b: ONTWIJKEN ZONDER STRAF VAN EEN ABNORMALE BAANOMSTANDIGHEID IN HET ALGEMENE GEBIED
Zie hieronder voor de opties om te ontwijken.
Ontwijken zonder straf is toegestaan, wanneer de bal in het algemene gebied ligt en er sprake is van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering behoort te worden vastgesteld en een bal moet worden gedropt in de dropzone en moet ook daarbinnen tot stilstand komen.
Referentiepunt: het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering.
Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt.
Beperkingen van de dropzone. De dropzone:
• mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
• moet in het algemene gebied liggen.
Opmerking voor spelers: Als je de belemmering ontwijkt, dan moet je de belemmering door een abnormale baanomstandigheid volledig ontwijken.
R&H commissie