Afgelopen donderdag 14 september heeft de Algemene Ledenvergadering van de Wageningse Golf Club in ’t Hout plaatsgevonden. De agenda had, naast de mededelingen, een belangrijk onderwerp, namelijk of de leden akkoord zouden gaan met het voorstel van het bestuur om de baan de renoveren en op sommige plaatsen aan te passen.

Alle leden hadden een uitnodiging voor deze vergadering gehad en op de uitnodiging waren ook de cijfers genoemd die de renovatie/aanpassingen zouden kosten en welke gevolgen een en ander zou hebben voor de contributie in 2018.

Om half acht leek het er nog op dat de opkomst niet erg groot zou zijn, maar voor de klok van 8 zat ’t Hout toch wel behoorlijk vol. De opkomst was weer erg goed.

Nadat de voorzitter de vergadering geopend had en in zijn mededelingen was ingegaan op het niet doorgaan van de strokeplay kampioenschappen van dit jaar, was de aanpassing/renovatie van de golfbaan aan de beurt.

Omdat ik als voorzitter van de baancommissie de meeste onderhandelingen had gevoerd was het mijn beurt om een en ander te verduidelijken:

Eerst werd uitgelegd waarom we voor de firma De Ridder gekozen hebben. Dit riep geen vragen op. Daarna werd de powerpoint presentatie over de aanpassingen en renovatie van de baan, hole voor hole, getoond.

Hierbij werd duidelijk dat de green van hole 1 een duidelijke weergave is van wat er zal komen. De greens worden allemaal groter, 200 tot 260 m2,  en mooier. Er komen per green meer pin posities en er ontstaan hoogteverschillen. Alle greens, ook de grote oefengreen, krijgen dezelfde snelheid. De greens worden niet ingezaaid, maar aangelegd met green-zoden. Tussen de driving range en de green van hole 6 komt een ballenvanger. Ook is er al flink gesnoeid rond de greens en aan de bosrand. De trap bij de green van 5 levert   gevaar op door wegspringende ballen, en zal worden verwijderd. Er komt kunstgras waar gewoon gras doorheen groeit. De bunkers krijgen een nieuwe, waterdoorlatende bodem. Dus het worteldoek zal uit alle bunkers verdwijnen. Alle beregeningsleidingen, die al meer dan 20 jaar oud zijn, worden vervangen. Er worden nieuwe sproeikoppen geplaatst en er zullen nieuwe leidingen gelegd worden naar de afsluitkleppen.

Al met al dus een behoorlijke renovatie/aanpassing van de baan. Dit kost veel geld, maar dat kan bekostigd worden uit eigen middelen. Wel heeft deze renovatie gevolgen voor het onderhoud. De greenkeeper van de firma De Ridder is nu 3 halve dagen per week op de baan aanwezig. Doordat de greens veel groter worden en de bunkers onderhouden moeten worden, zal de greenkeeper na de renovatie steeds meer tijd op de baan zijn tot hij uiteindelijk, als de renovatie volledig klaar is, 3 hele dagen op de baan zal zijn. Deze drie dagen zijn gebaseerd op het volledige onderhoud door de fa. De Ridder. De komende tijd blijft de eerste maandag van de maand de werkgroep natuurlijk ook actief, maar gezien de leeftijd van de leden is niet duidelijk voor hoe lang, en of er daarna een nieuwe groep ontstaat is natuurlijk afwachten.

Doordat er steeds meer onderhoud nodig is, gaan de onderhoudskosten ook omhoog en dit zal ertoe leiden dat de contributie in 2018 zal stijgen met € 45,00 per jaar en zal uitkomen op € 225,00 per jaar. Voor een golfclub nog steeds een uitzonderlijk lage contributie en zeker voor de baan, zoals hij er straks zal uitzien.

Met de aanpassingen/renovatie en de contributieverhoging is de vergadering unaniem akkoord gegaan.

Ook heeft de vergadering er unaniem mee ingestemd om per 16 oktober a.s. over te gaan naar de winter greens. Hiermee hopen we dat de nieuwe greens  voor de winter gereed zijn en in het voorjaar van 2018 goed bespeelbaar zijn.

Wageningen, 15 september 2017,

Theo Lemstra, voorzitter baancommissie.