Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden Baan

Zolang de Corona-regels van kracht zijn, moet je reserveren voordat je de baan mag betreden. Buiten openingstijden of als je niet gereserveerd hebt, loop je risico op een boete wanneer er controle door BOA’s is. De sluitingstijd is de tijd dat je geacht wordt te stoppen met golfen en de baan te verlaten.

Het reserveringssysteem is ingesteld op de openingstijden van de baan. Dit betekent dat je ten laatste 1 uur voor het sluiten van de baan een mat kunt reserveren of ten laatste 1,5 uur van te voren een ronde van 9 holes kunt afschrijven. Je kunt maximaal 2 rondes van 9 holes maximaal 1 week in het vooruit reserveren. Als je 18 holes wilt lopen moet je zelf zorgen dat je de aansluiting kunt halen, dus plan minimaal 1,5 uur tussen de 2 rondes. Sommige tijden die beschikbaar lijken te zijn voor een 9 holes ronde, zijn geblokkeerd. Dit is helaas een onvolkomenheid in het reserveringssysteem (zaterdag is bijvoorbeeld helemaal geblokkeerd, maar we moeten openingstijden opgeven). Je krijgt dan een melding dat je geblokkeerd bent. Probeer dan een andere dag en of tijd.

De tijden waarbinnen op de baan gegolfd kan worden zijn:

Maandag   07:00 17:00 uur
Dinsdag   07:00 17:00 uur
Woensdag   07:00 15:30 uur
Donderdag   07:00 17:00 uur
Vrijdag   07:00 17:00 uur
Zaterdag   Buiten   Voetbalseizoen
Zondag   07:00 13:00 uur

De tijden waarbinnen op de drivingrange  geoefend kan worden zijn:

Maandag   07:00 17:00 uur
Dinsdag   07:00 17:00 uur
Woensdag   07:00 17:00 uur
Donderdag   07:00 17:00 uur
Vrijdag   07:00 17:00 uur
Zaterdag   Buiten   Voetbalseizoen
Zondag   07:00 13:00 uur

Houdt altijd rekening met andere sportbeoefenaars op de Zoom. Als je denkt dat deze op dat moment niet aanwezig zouden mogen zijn, ga dan niet zelf stampij maken, maar informeer direct de baancommissaris. Deze zal dan zo snel mogelijk de benodigde instanties benaderen om dit op te lossen.

Informatie over mogelijkheden buiten de normale golftijden

Buiten voetbalseizoen (maandag 22 juni t/m zondag 23 augustus 2020) kan ook zaterdag overdag en alle avonden gegolfd worden.

Sinds de andere sportverenigingen na de zomer weer zijn gaan sporten zijn de openingstijden van kracht, die hierboven staan. Tijdens de openingstijden van de baan heeft de WGC speelrecht. Buiten die tijden hebben de andere sportverenigingen speelrecht en de WGC niet. Dit heeft niets met Corona te maken, maar dit is altijd al zo geweest.
In het verleden (pré Corona) is de gewoonte gegroeid dat individuele leden soms op eigen risico gingen kijken of zij buiten onze openingstijden op de driving range, de oefengreens of bepaalde holes konden oefenen zonder hinder of gevaar voor leden van andere sportclubs. Dat heeft op die aspecten in de praktijk nooit tot problemen of klachten geleid.
Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe hiermee om te gaan, nu wij conform het NGF protocol banen moeten reserveren. Op dit moment is het niet mogelijk om een baan of de driving range te reserveren buiten onze openingstijden. Het bestuur wil dat ook zo houden, omdat wij als club op die tijden geen speelrecht hebben. Het bestuur wil individuele leden toch faciliteren om buiten de openingstijden op eigen risico naar de baan te komen en te kunnen oefenen op de driving range, de oefengreens of een hole.

De voorwaarden daarvoor zijn:
1. Als je buiten de openingstijden op de baan wil oefenen moet je je registreren door een email sturen naar melding@wageningsegolfclub.nl . In die mail meld je op welk tijdstip en waar je op de baan gaat spelen. Een dergelijke mail moet je aan een BOA op een smartphone
of in print kunnen tonen als die vraagt naar een bewijs van registratie. Als je dat bewijs op dat moment niet kunt leveren loop je persoonlijk het risico van een forse boete
2. Een lid van de WGC mag buiten de openingstijden van de baan alleen oefenen als dat geen enkel gevaar of hinder oplevert voor leden van andere sportverenigingen die trainen of wedstrijden spelen.

Wij vertrouwen erop dat de leden zich aan deze voorwaarden zullen houden.