Biodiversiteit:  Meer natuur op de Zoom

Biodiversiteit: Meer natuur op de Zoom

Golfen is naast een sportieve activiteit vooral ook de beleving buiten in de natuur. Daarvoor wordt de baan in zo goed mogelijke staat gehouden, maar hebben we ook de intentie om accenten aan te brengen die de beleving van het golfen verhogen. Als senioren golfclub...

Lees meer
De Troonrede van de WGC

De Troonrede van de WGC

Leden van de Wageningse Golfclub Het spijt mij zeer u te moeten mededelen dat mijn man heden verhinderd is deze toespraak tot u te richten. Hij moet deze week namelijk hertjes afschieten om de wildstand in stand te houden. Daarom heeft hij mij gevraagd of ik zijn taak...

Lees meer
Eagle!

Eagle!

Zoals bekend kent golfen dieptepunten en enkele hoogtepunten. Mijn hoogtepunt was een pitch-in op hole 3 over een meter of 40 voor Eagle. Mijn uitzinnige gejuich werd verstoord gade geslagen door de naburige flights. De diepe dalen laat ik wijselijk buiten dit...

Lees meer
Reactie op opiniestuk

Reactie op opiniestuk

Van Ad Pols kwam gisteren een stukje binnen met vragen over de beregening van de velden op de Zoom. Het antwoord van de voorzitter van de baancommissie staat hieronder: Kenmerkend voor golfbanen in het algemeen is dat er gespeeld moet worden van verschillende...

Lees meer
Opiniestuk over beregening

Opiniestuk over beregening

Interessant verhaal van de parkbeheerder Waarom de fairways zorgvuldig uitgesloten zijn van beregening is nog steeds niet duidelijk. Pijnlijk om te zien bij hole 4. Het voetbalveld ligt er groen en grazig bij, terwijl het geen speelseizoen is. Onze fairway is dor, in...

Lees meer
Biodiversiteit: Water en voedsel

Biodiversiteit: Water en voedsel

Met het aantrekken van de mezen maken we de Zoom robuuster tegen plagen. En als we het echt goed aanpakken krijgen we ook een gevarieerd en natuurlijk leven op de Zoom. Daarvoor zullen we, behalve voor nestkastjes, ook voor water en voedsel moeten zorgen. De greens en...

Lees meer

Archieven

Nieuw bericht?

Stuur dit aan:

Hetty Visser
Redactie online nieuwsberichten

nieuwsberichten@wageningsegolfclub.nl

Bericht verzenden