Biodiversiteit:  Meer natuur op de Zoom

Biodiversiteit: Meer natuur op de Zoom

Golfen is naast een sportieve activiteit vooral ook de beleving buiten in de natuur. Daarvoor wordt de baan in zo goed mogelijke staat gehouden, maar hebben we ook de intentie om accenten aan te brengen die de beleving van het golfen verhogen. Als senioren golfclub...
Reactie op opiniestuk

Reactie op opiniestuk

Van Ad Pols kwam gisteren een stukje binnen met vragen over de beregening van de velden op de Zoom. Het antwoord van de voorzitter van de baancommissie staat hieronder: Kenmerkend voor golfbanen in het algemeen is dat er gespeeld moet worden van verschillende...
Reactie op opiniestuk

Opiniestuk over beregening

Interessant verhaal van de parkbeheerder Waarom de fairways zorgvuldig uitgesloten zijn van beregening is nog steeds niet duidelijk. Pijnlijk om te zien bij hole 4. Het voetbalveld ligt er groen en grazig bij, terwijl het geen speelseizoen is. Onze fairway is dor, in...
Biodiversiteit: Water en voedsel

Biodiversiteit: Water en voedsel

Met het aantrekken van de mezen maken we de Zoom robuuster tegen plagen. En als we het echt goed aanpakken krijgen we ook een gevarieerd en natuurlijk leven op de Zoom. Daarvoor zullen we, behalve voor nestkastjes, ook voor water en voedsel moeten zorgen. De greens en...
Biodiversiteit: Nestkastjes

Biodiversiteit: Nestkastjes

Onlangs zijn de nestkastjes rond de velden op de Zoom weer eens gecontroleerd op status en bezetting. We doen dit samen met de mensen van de Voetbalwerkplaats. Op de foto Timo (boven) en Guido (onder). Zij maken ieder najaar ook de kastjes weer schoon. Het ziet er...
Reactie op opiniestuk

Beregening op de Zoom

Het opiniestuk van mij (Hetty Visser) over de intensieve beregening van de sportvelden op de Zoom was aanleiding voor Jaap Dirksen, Uitvoerder buitensport, om een uitgebreide uitleg te sturen over de argumentatie over deze beregeningswijze. Door deze uitleg is...