Mogelijkheden buiten de normale openingstijden van de baan

Buiten voetbalseizoen (maandag 20 juni t/m maandag 21 augustus 2022) kan ook zaterdag overdag en alle avonden gegolfd worden.
Aanmelden via melding@wageningsegolfclub.nl blijft verplicht zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn.

Voor de rest van het jaar heeft de Wageningse Golfclub alleen speelrecht tijdens de openingstijden van de baan (zie Openingstijden )
In het verleden (pré Corona) is de gewoonte gegroeid dat individuele leden soms op eigen risico gingen kijken of zij buiten onze openingstijden op de driving range, de oefengreens of bepaalde holes konden oefenen zonder hinder of gevaar voor leden van andere sportclubs. Dat heeft op die aspecten in de praktijk nooit tot problemen of klachten geleid.
Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe hiermee om te gaan, nu wij conform het NGF protocol banen moeten reserveren. Op dit moment is het niet mogelijk om een baan of de driving range te reserveren buiten onze openingstijden. Het bestuur wil dat ook zo houden, omdat wij als club op die tijden geen speelrecht hebben. Het bestuur wil individuele leden toch faciliteren om buiten de openingstijden op eigen risico naar de baan te komen en te kunnen oefenen op de driving range, de oefengreens of een hole.

De voorwaarden daarvoor zijn:
1. Als je buiten de openingstijden op de baan wil oefenen moet je je registreren door een email sturen naar melding@wageningsegolfclub.nl . In die mail meld je op welk tijdstip en waar je op de baan gaat spelen. Een dergelijke mail moet je aan een BOA op een smartphone
of in print kunnen tonen als die vraagt naar een bewijs van registratie. Als je dat bewijs op dat moment niet kunt leveren loop je persoonlijk het risico van een forse boete
2. Een lid van de WGC mag buiten de openingstijden van de baan alleen oefenen als dat geen enkel gevaar of hinder oplevert voor leden van andere sportverenigingen die trainen of wedstrijden spelen.

Wij vertrouwen erop dat de leden zich aan deze voorwaarden zullen houden.