Bezoekers

Bezoekers

Bezoekers dienen geïntroduceerd te worden door een lid.

In de kast in het clubhuis ligt een map Greenfees met daarin een registratieformulier. Daarop kunt u de naam van de introducé(e) invullen en ook de overige gevraagde informatie. In de map zitten ook dagcontributiekaarten. Eén daarvan dient zichtbaar aan de golftas van de introducé(e) bevestigd te worden.

De greenfee, € 15,- per introducé(e), moet worden overgemaakt naar IBAN NL56 RABO 0121 3337 28 t.n.v. Wageningse Golfclub onder vermelding van greenfee voor …….. d.d ……… . Het rekeningnummer staat ook vermeld op de dagcontributiekaart.