Nu de wintergreens in het spel zijn gekomen en de baan niet meer qualifying is, heeft de H & R commissie besloten dat er geplaatst mag worden.
Plaatsen houdt in dat je de bal, die door baanomstandigheden (vrijwel) onspeelbaar ligt, mag opnemen, schoonmaken en plaatsen.

Aanbevolen wordt om de afstand waarbinnen geplaatst moet worden binnen 15 cm of een kaartlengte te houden.