Als de bal Out of Bounds is

Als de bal Out of Bounds is

Hoe zit het ook al weer met een bal die buiten de baan terechtkomt? Iedereen slaat zijn bal wel eens buiten de baan (out of bounds). Buiten de baan wordt meestal aangegeven met witte palen en/of lijnen. Als je bal buiten die begrenzing komt, mag je ’m niet vanaf die...
De golfballen hebben veel te lijden

De golfballen hebben veel te lijden

Van Hylcke Okkinga kwam deze mail: De oefenballen zitten nogal eens in natte perioden onder het scherpe zand en zijn bijna altijd vuil. Dit is slecht voor ballen – de noodzakelijke dimples- vlakken af waardoor zij waardeloos worden. Maar ook de clubs slijten...
Het wereldhandicapsysteem (WHS)

Het wereldhandicapsysteem (WHS)

In sommige landen wordt het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd. In Nederland wordt het World Handicap System op 1 januari 2021 ingevoerd. Tot die tijd geldt het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). Het doel van...
Hoe bestrijden we de eikenprocessierups?

Hoe bestrijden we de eikenprocessierups?

Maandag 2 december om 12 uur verzamelden zich een 20-tal leden in ’t Hout, waar Joop Spijker van de WUR nadere informatie kwam geven over de eikenprocessierups (EPR). Joop bevestigde de alarmerende toename van de EPR en benoemde de veroorzaakte overlast en...
Actie Douwe Egberts koffiewaardepunten

Actie Douwe Egberts koffiewaardepunten

In november en december 2019 wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. In ’t Hout staat de DE-‘schoenendoos’ waar (ook de rest van het jaar) waardepunten kunnen worden gedeponeerd. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank...
Geslaagd!

Geslaagd!

Vandaag zijn negen mensen geslaagd voor het theorie-examen. Het zijn Martin Boone, Eric Buschman, Fred Harmens, Joep Houterman, Theo van der Hove, John Peters, Marianne van de Peppel, Christien Selen en Boy Verhagen. Van harte proficiat! Namens de H & R commissie,...