Uitnodiging aan alle leden
Maandag 2 december a.s. geeft Joop Spijker van de WUR een presentatie over de wijze waarop de EPR bestreden kan worden op een wijze passend in het ecologisch beheer van een gebied.
Met deze benadering beogen wij de overlast van de EPR tot een minimum te beperken en tegelijkertijd goodwill te kweken naar gemeente en potentiële leden.
De presentatie start om 12.00 uur precies in ‘t Hout en de koffie staat klaar.
Van harte welkom
Fons Jaspers
John de Kort

Koolmeesjes kunnen een verschil maken.